top of page
Abstract Graphic Shapes

Οργανισμοί & ομάδες Ανάπτυξη  ανθρώπινων  συστημάτων   Εξατομικευμένες λύσεις

Λύστε τα πιο πιεστικά μας προβλήματα. Δημιουργήστε την ιδανική εταιρική σας κουλτούρα. Ανεβάστε την επιτυχία της εταιρείας σας.

Business People Applauding

             ΗΓΕΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΟΜΑΔΩΝ 

Ενεργοποιούμε μόνιμες στοχαστικές αλλαγές για την ομάδα εργασίας σας .

Στο Soma Topos  βλέπουμε ως Ηγέτη κάποιον που έχει την ικανότητα να εμπνεύσει γειωμένα, να μεταδώσει τον ενθουσιασμό και την ενέργεια στον εαυτό του και στους άλλους.

Στο επίκεντρο αυτού του Ηγέτη σε υπαρξιακή εγρήγορση είναι η  νοηματοδότηση της ίδιας της επικοινωνίας ως μιας διαδικασίας εξερεύνησης και κοινωνίας (communion)

Ονομάζουμε αυτόν το Ηγέτη αυτοπραγματωμένο γιατί ο ίδιος είναι ο δρόμος η διαδρομή και ο στόχος του στον ρόλο του να ηγείται μέσα από το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται.

 

                Μία νέα εποχή επιχειρηματικότητας μας καλεί για
                   μια νέα Ηγεσία σε υπαρξιακή εγρήγορση.

 

 

Αυτό σημαίνει ότι στο κέντρο υπάρχει η ανάπτυξη της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού  που κάθε εταιρεία διαθέτει. Οι πιο επιτυχημένες εταιρείες σε όλο τον κόσμο επενδύουν στην ηγετική ανάπτυξη των εργαζομένων τους.

  Η ηγεσία σε αυτή την περίπτωση δεν εξαρτάτε μόνο απλώς από τις τεχνικές γνώσεις η τα ταλέντα αλλά από το τη Είναι στον πυρήνα κάποιος ως Ηγέτης ενός οργανισμού η μιας ομάδας και τη μεταλαμπαδεύει στην ομάδα του .

  Οι νέες ποιότητες είναι η εσωτερική πολυπλοκότητα που αναφέρονται στην νοημοσύνη συναισθηματική, νοητική, σωματική που διαθέτει ο ηγέτης, την ικανότητα να συμπεριλάβει πολλές παραμέτρους στην λήψη μια απόφασης. Ο τρόπος διαχείρισης και μεταφοράς της πληροφορίας και η ανάδειξη του κοινού νοήματός μέσω της επικοινωνίας αναφέρονται τώρα στην αίσθηση της ιδιαίτερης παρουσίας του ηγέτη στον οργανισμό.

Μερικά χαρακτηριστικά αυτού του Ηγέτη σε υπαρξιακή εγρήγορση είναι :

Να ανταποκρίνεται αντί να αντιδρά , να εξερευνά αντί να εξηγεί στην επικοινωνία, να ανατροφοδοτεί αντί να λέει τη να γίνει,

να συντονίζει μέσα από τον τρόπο που επικοινωνεί αντί να σώζει, να πηγαίνει αργά και να είναι από πριν εκεί νωρίς.

Να βλέπει τον τόπο εργασίας ως ένα τόπο στοχαστικής αλλαγής & ανάπτυξης των ανθρώπων που συμμετέχουν και συνεργάζονται μαζί του.

  Η εμπιστοσύνη που αποπνέει η παρουσία κάποιου, η αληθινή δημιουργικότητα κάτω από συνθήκες στενότητας χρόνου, η διορατική τελικά λειτουργικότητα ως προς την κατεύθυνση που χρειάζεται να ακολουθηθεί ταυτόχρονα με την ορθολογικότητα, η ενέργεια που διαθέτει για την θέση του είναι μερικά μόνο χαρακτηριστικά αυτής της νέας αυτο-πραγματωμένης Ηγεσίας .

 

 

            Η εκπαίδευση στην Hγεσία που προσφέρουμε στο Soma-Topos είναι μοναδική .

  'Eχει κεντρικούς άξονες μία ψυχολογία της αντίληψης και της αίσθησης και την διαδικασία της ανάδειξής της αξίας και του νοήματος στην επικοινωνία ως κεντρικό πυρήνα .

Μέσα από μια μεγάλης γκάμα από πρακτικές με βάση τα εξατομικευμένα προγράμματά μας επιλύουν τις πιο κοινές προκλήσεις οργανωτικού και ανθρώπινου κεφαλαίου που αντιμετωπίζει σήμερα η επιχείρηση.

Αντί για τυποποιημένα προγράμματα, δεσμευόμαστε με την πάροδο του χρόνου για να δημιουργήσουμε νέα πλαίσια και πρακτικές  που θα αναφέρονται στις αξίες της εταιρείας και την καλλιέργεια των ανθρώπων του οργανισμού ώστε να Είναι αυτές οι αξίες .

                                            Σύνδεση εξωτερικών και Εσωτερικών στόχων εκπαίδευσης              

  Η τυπική εκπαίδευση στην επικοινωνία σε οργανισμούς και προγράμματα που κτίζεται μία ομάδα ηγεσίας δίνει απλώς ιδέες και μία αρχική παρόρμηση η οποία σε μία στιγμή κρίσης οτιδήποτε έχουμε μάθει εξανεμίζεται.

   Η μεθοδολογία μας στην εργασία μας με ομάδες και οργανισμούς είναι τελείως διαφορετική .

   Εστιάζουμε στην αποκάλυψη των αξιών που αντιπροσωπεύει συνήθως σιωπηλά η φανερά ένας οργανισμός .

Κατόπιν επειδή αυτές οι αξίες συνήθως είναι απλώς σε ένα επιφανειακό λεκτικό επίπεδο σχεδιάζουμε και οργανώνουμε μαζί μία στρατηγική ενσωμάτωσης σταδιακής αυτών των αξιών.

   Αυτό είναι μία διαδικασία εκπαίδευσης και συμπεριλαμβάνει ολόκληρη την ψυχοβιολογική κατάσταση των ατόμων και της ομάδας του οργανισμού. Η μάθηση και η ενσωμάτωση νέων ικανοτήτων και συμπεριφορών αναφέρεται εξατομικευμένα σε σχέση με το πλαίσιο των αξιών του οργανισμού.

   Οι τρόποι εκμάθησής είναι πάντα σε σχέση με το πολιτιστικό υπόβαθρο των ομάδων και σχεδιάζονται με βάση τους τρόπους και τις φόρμες ζωτικότητας τοπολογικά.

    Για παράδειγμα αν ένας οργανισμός είναι μία πολυεθνική εταιρεία οι αξίες της εταιρείας θα χρειαστεί με βάση το κάθε τμήμα σε ποια χώρα είναι να δημιουργηθεί ένα τοπικό σχέδιο εργασίας. Οι διαδικασίες είναι πάντα διαπροσωπικές και αποσκοπούν στην αποκάλυψη της χαράς του να μοιράζεσαι κάτι ζωτικό που σε συνδέει.

     Αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό παράδειγμα εκπαίδευσης ηγεσίας και δημιουργίας ομάδας.   Δημιουργήσαμε μια ρεαλιστική επιτόπια εκδοχή ενσυνειδητότητας και ενσωμάτωσης που μπορεί να χρησιμοποιήσει η ομάδα σας σε καταστάσεις υψηλής πίεσης για να παραμείνει προσγειωμένη στις αξίες του οργανισμού σας, ενώ παράλληλα ξεπερνά με επιτυχία τις προκλήσεις, επιτυγχάνει τους στόχους τους και κάνει τη διαφορά.

Οι ήπιες δεξιότητες, όπως η βαθιά διαπροσωπική επικοινωνία, η ομαδική εργασία, η κριτική σκέψη, η προσαρμοστικότητα και η ηγεσία, είναι απαραίτητες για την εφαρμογή μιας διαφορετικότητας σε μια ομάδα ή έναν οργανισμό με ελάχιστη δύναμη. 
Επίσης, είναι μια πειθαρχία που χρησιμοποιεί αρχές της πολεμικής τέχνης Aikido που εστιάζουν στην εσωτερική δύναμη σε συνδυασμό με την ψυχολογία της αντίληψης και της αίσθησης για υπαρξιακή επαγρύπνηση στο παρόν.

a_kryonis_28.jpg

Αντώνης Κρυώνης
 

                                                          Psychotherapy | Consulting | Systems | Somatics

Αναπτυξιακός σύμβουλος με προσανατολισμό στην οργάνωση & ανάπτυξη ανθρώπινων συστημάτων. Ψυχοθεραπευτής Εκπαιδευτής της συνεργατικής- μη βίαιης- πολεμικής τέχνης Aikido. Αντιπρόεδρος της Ελληνικής ομοσπονδίας Aikikai & μέλος του EAF. Mε επιχειρηματική δραστηριότητα ως διευθυντής .

Group Analysis & Developmental Counseling , Family Therapy & Systemic Constellations , NLP , Systems-Centered Training.

bottom of page