top of page
Image by Dani García

ΟΜΑΔΑ   ΑΥΤΟΕΡΕΥΝΑΣ 
SELF-INQUIRY GROUP
& on line    

  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  & ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΜΑΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΣ 

Volcano Hiker

          Η βαθιά επικοινωνία ως σύνδεση διαπροσωπική & αλληλεπίδραση λεκτική, συναισθηματική, σωματική, λαμβάνει χώρα μέσα  στο συμπαντικό ρεύμα της δύναμης της ζωής. Ως κίνηση μπορεί να σε μεταφέρει εύκολα μέσα από το εδώ και τώρα του  πλαισίου της  εμπειρίας  πίσω στην πηγή. Η μόνη απαίτηση είναι η απόλυτη ειλικρίνεια χωρίς αυτή είναι αδύνατόν. 

ΚΑΘΑΡΗ&ΒΑΘΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
        ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ
           ΣΤΟ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΕΓΩ ΘΑ ΕΙΜΑΙ

  Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε εξοικειωμένοι με μια  λεκτική επικοινωνία γεμάτη θόρυβο συνήθως κοινωνικής φλυαρίας, ασάφειας, του να λέμε ιστορίες από το παρελθόν και συνήθως μια διαδικασία γεμάτη, ναι μεν αλλά!

 Η εξήγηση και η ερμηνεία έναντι της εξερεύνησης της εμπειρίας στο παρόν κυριαρχεί και είναι μία συνήθης αμυντική διαδικασία. Αντιδρούμε με ανησυχία αντί να ανταποκρινόμαστε με ηρεμία. Για παράδειγμα όταν λέμε 'επειδή' σχεδόν πάντα αυτό ακολουθείτε από μία εξήγηση ερμηνεία και ένα ,ναι μεν αλλά, με μια πρόθεση σχεδόν πάντα να προκαταλάβει την οπτική του άλλου προσώπου. 

Ο Διάλογος λεκτικός συναισθηματικός η σωματικός ως μέθοδος αυτο-έρευνας θέτει σαν πρόκληση από εμάς να μάθουμε να διακόπτουμε οτιδήποτε δεν είναι ουσιαστική επικοινωνία ως μια παρέμβαση που κεντρίζει την περιέργεια του άλλου και που τη βιώνει όχι μόνο σαν ανησυχία αλλά και σαν μάθηση. 


Η ιδέα του πλαισίου της ομάδας αυτό έρευνας του soma-topos αναφέρεται στο ότι όλα τα μέλη μιας ομάδας έχουν μία διπλή φωνή πρώτα ατομικά για τον εαυτό τους και επίσης είναι μία φωνή της ίδιας της ομάδας ως ξεχωριστή συλλογική οντότητα.
Το πώς αντιδρά κάποιος σε μία ομάδα, έχει να κάνει με ένα ισοδύναμο της ενέργειας- πληροφορίας και είναι μια πηγή για ομαδική εργασία των μελών στο παρόν. 
Αυτό είναι μια απαιτητική μέθοδος αλλά παράλληλα έχει μία μεγάλη επίδραση στην προσωπική ανάπτυξη των μελών μιας ομάδας. Με βάση αυτή την ικανότητα μπορούμε να αποφασίσουμε ποιο είναι το κατάλληλο συστημικό επίπεδο παρέμβασης στο πλαίσιο μιας ομάδας.  Αυτή η γνώση μπορεί να μας κάνει να βλέπουμε ένα γεγονός από διαφορετικές προοπτικές, αυξάνοντας την μείωση του πόνου και το να υποφέρει κανείς, όπως για παράδειγμα το να βλέπουμε ένα τραυματικό παρελθοντικό γεγονός σε μία οικογένεια σαν τρόπο να διατηρηθεί σταθερή η επιβίωση της ίδιας της οικογένειας. 
Η ομάδα αυτοέρευνας του soma topos μας συνδέει με μια απτή αμεσότητα και ζωντάνια, μια αισθητή παρουσία που περιλαμβάνει πολλές πτυχές: αγάπη, δύναμη, χαρά, ηρεμία, καλοσύνη, αποφασιστικότητα, νόημα, ελευθερία.

 Στην ομάδα σας, θα:
 Εναλλάξτε επικοινωνία με τον συντονιστή ένας προς έναν και κυρίως ως μέλος μιας ομάδας με τα υπόλοιπα μέλη για να εξερευνήσετε τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις ερωτήσεις της ζωής σας.
 Γνωρίστε τον εαυτό σας πιο βαθιά και αρχίστε να χτίζετε μια οικεία σχέση με το ποιοι είστε στον πυρήνα. 
Ανακαλύψτε την λειτουργία σε ένα υψηλότερο επίπεδο συχνότητας ενέ
ργειας 
 Δείτε ότι το κλειδί για μεγαλύτερη πνευματική μεταμόρφωση βρίσκεται ακριβώς εκεί, στην εμπειρία σας στη στιγμή και μάθετε πώς να το αξιοποιήσετε ανά πάσα στιγμή.
 Δημιουργήστε μια κοινότητα με άλλους αναζητητές και ασκούμενους για να δημιουργήσετε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για αμοιβαία ανταλλαγή και ανάπτυξη.


Λεπτομέρειες ομάδας
Οι ομάδες συναντώνται κάθε 3-4 εβδομάδες για μια σειρά οκτώ συνεδριών 5 ωρών.

Με περιορισμένο αριθμό από  συμμετέχοντες και με ευκαιρίες να συνεχίσετε με την ομάδα σας πέρα από την πρώτη σειρά συνεδριών, η ομάδα σας θα γίνει ένα  υποστηρικτικό πλαίσιο  «αναπτυξιακή πλατφόρμα» για την ανάπτυξη της κοινότητάς σας και την ενσωμάτωση της ψυχολογικής και πνευματικής κατανόησης με την εξάσκηση στο βαθύτερο επίπεδο.


 

a_kryonis_28.jpg

Αντώνιος Κρυώνης 

Αναπτυξιακός σύμβουλος με προσανατολισμό στην οργάνωση & ανάπτυξη ανθρώπινων συστημάτων. Ψυχοθεραπευτής οικογενειακός θεραπευτής  και συντονιστής συστημικής αναπαράστασης. Εκπαιδευτής της συνεργατικής- μη βίαιης- πολεμικής τέχνης Aikido μέλος του SCT Institute ,Systems centered Training.

Επι-κοινωνία δεν είναι μόνο απλώς μια ανταλλαγή απόψεων η πληροφοριών. Μπορεί να είναι μία συνάντηση 'κοινωνία' για εξερεύνηση μιας στοχαστικής αλλαγής μας στο μέλλον μέσω της εργασίας μας για εγρήγορση στο παρόν. 

bottom of page