top of page
καλη.jpg

ΨΥΧΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ / ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

​Ο κόσμος μας χαρακτηρίζεται από οικολογικές και κοινωνικές προκλήσεις, καθώς και από μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές. Μόνο μια κοινότητα με εξαιρετικές δεξιότητες δημιουργικότητας μπορεί να ευδοκιμήσει σε τέτοιες συνθήκες. Χρειάζεται επίσης η φαντασία, η ικανότητα για τη νέα διαισθητική διορατικότητα για αυτό που δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστό, η ικανότητα να ονειρευόμαστε και ειδικά η ικανότητα να συμμετέχουμε σε μια βαθιά και ελεύθερη ροή δημιουργικής συνεργασίας.

Το SomaTopos προσφέρει μία καινοτόμο και αποτελεσματική προσέγγιση στην αλλαγή, σε όλα τα επίπεδα ενός ανθρώπινου συστήματος (το άτομο, το άτομο ως μέλος ομάδας, την κουλτούρα του οργανισμού ως όλον).  Χρησιμοποιώντας μεθόδους και εργαλεία διερεύνησης, με βάση το σώμα και την ενέργεια στο εδώ και τώρα, προσφέρει έναν χάρτη, για να εξηγήσει τα συμβάντα που προκύπτουν μέσα στα ανθρώπινα συστήματα και καθορίζει τι χρειάζεται να ακολουθήσει για να προκληθεί η αλλαγή.

Δημιουργήσαμε μία σύνθετη βιωματική ψυχο-εκπαίδευση, που περιλαμβάνει τη Συστημική Αναπαράσταση και στοιχεία της Μεθόδου  System Center Training.

Η κύρια έμφαση δίδεται στη βαθιά επικοινωνία με τον αληθινό εαυτό μας και τους άλλους συμμετέχοντες, μέσω της αληθινής σύνδεσης, με σκοπό την ανάπτυξη πραγματικής συναισθηματικής νοημοσύνης, σύνδεση με τον ενστικτικό εαυτό μας και ανάπτυξη συνειδητής σκέψης. 

Το πρόγραμμα μεταδίδει βιωματική και θεωρητική γνώση, η οποία, σε βάθος χρόνου, καθιστά δυνατή, σε κάθε συμμετέχοντα, την εφαρμογή ενός πλαισίου εργασίας για την ανάπτυξη του, παρέχοντάς του συγχρόνως τα εφόδια να εργαστεί ως βοηθός σύμβουλος θεραπευτής αυτογνωσίας.

Οι πρακτικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

Η επαφή με την πραγματικότητα και ο  έλεγχός της, η σκέψη και η διεύρυνση της αντίληψης σε διαυγή, μέσα στην αλληλεπίδραση των σχέσεων με τους άλλους συμμετέχοντες, η εξερεύνηση, η αναγνώριση, η ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων καθενός και η απόκτηση ειδίκευσης. Κυρίως όμως, είναι η σχέση μας με τη ζωτική δύναμη.
 

Η επαναφορά και η δημιουργία ενός μηχανισμού αυτοπαρατήρησης (ο Εξερευνητής) είναι επίσης ο σκοπός της εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η ανάπτυξη δηλαδή ενός νου σε εγρήγορση στο παρόν, για αυτοπαρατήρηση κατά την αλληλεπίδραση με τους άλλους και όχι μία απλοϊκή παρατήρηση του εξωτερικού κόσμου, μέσω της προσωπικότητάς μας

Επανεκπαιδευόμαστε στην εστίαση της προσοχής μας, χρησιμοποιώντας την αισθητηριακή αντίληψη του σώματός μας. Αυτό είναι  το εργαλείο που μας συνδέει με το παρόν και με την πραγματικότητα και μας προσφέρει τη γνώση που αποκτούμε από τη διαδικασία .

Διαθέτουμε ικανότητες από τη γέννησή μας, οι οποίες όμως έχουν εκφυλιστεί και χρειάζονται συνειδητή επαναφορά.

Το πρώτο στοιχείο που περιλαμβάνει λοιπόν η μάθηση είναι να επαναφέρουμε τη σχέση του νου με τον έλεγχο της πραγματικότητας. Να κάνουμε δηλαδή reality check.

Το δεύτερο είναι να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με την αισθητηριακή αντίληψη του σώματός μας, την γνώση που αυτό φέρνει, καθώς επίσης και τη συναισθηματική μας κατανόηση.

Το τρίτο στοιχείο είναι η προσπάθεια να αναγνωρίσουμε και να αποδυναμώσουμε τις άμυνες απέναντι στην ανησυχία.

 

Θεωρία & Πρακτική

 

Κάθε Σάββατο που θα προηγείται της ημέρας της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος σε ένα καθαρό βιωματικό εξερευνητικό ταξίδι  με το σώμα  τους, μέσω της πρακτικής της Συστημικής Αναπαράστασης.

Μέσα από την κίνηση και τη σύνδεση, μαθαίνουμε τις πληροφορίες, που σε αυτήν τη μοναδική στιγμή μας αποκαλύπτονται.

Η όλη εκπαίδευση είναι κυρίως βιωματική.

 

​Ενδεικτικές θεματικές:

 

  • Ζωτικός χώρος, φόρμες ζωτικότητας – Μορφογενετικό πεδίο.

 

  • Σύστημα αυτοπαρατήρησης - ο Εξερευνητής (εξερεύνηση έναντι εξήγησης).

 

  • Το παρόν ως πλαίσιο. Ρόλος-στόχος-θέση.  Συστήματα ρόλων.  Ομοιόσταση.

 

  • Ατροπική αντίληψη. Διορατικότητα-Διαίσθηση. Συνήχηση. Συντονισμός. Ενσυναίσθηση.

 

  • Τάξεις βοήθειας - Κανόνες - Εμπλοκές - Αποκλεισμοί –Μεταβίβαση.

 

  • Συνειδήσεις. Ενοχή &Αθωότητα. Ανήκειν.  Άτομο. Μέλος Συλλογικότητας.  Ολότητα.

 

  • Ιεραρχία- Ισομορφία.

 

  • Δυναμική Πεδίου. Εκπροσώπηση. Αναπαράσταση. Αρχέτυπα.

 

  • Τάξεις της αγάπης.  Δίνω και παίρνω. Συντροφικότητα.

 

  • Φυλογενετικά πρωτόκολλα. Θύμα-θύτης-δράστης. Διαγενεαλογικό τραύμα.

 

 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα

αποστέλλεται αμέσως μετά

την προσωπική εγγραφή στο πρόγραμμα.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:​

Σε κλινικούς ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, συμβούλους, ηγέτες οργανισμών-επιχειρήσεων, εκπαιδευτές, επαγγελματίες υγείας, ανθρωπιστικών επιστημών κ.λπ. Σε ανθρώπους με ενδιαφέρον για εξερεύνηση.​

 

Πότε: Την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα του 2022 & του 2023.

 

Πού: Αθήνα, Γέρακας Αττικής, Λεωφόρος Μαραθώνος 139.

 

Κόστος: 90ευρώ ανά ημέρα.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Η εκπαίδευση καθοδηγείται από τον Αντώνη Κρυώνη, Αναπτυξιακό Σύμβουλο Συστημάτων, Ψυχοθεραπευτή,  Δάσκαλο Πολεμικών Τεχνών.

 

Επικοινωνία: τηλ. 2106995071 - Email: a.kryonis@gmail.com

bottom of page