top of page
Image by Joseph Barrientos

      ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ  ΜΕΤΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΤΗΝ

 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

​Ο κόσμος μας χαρακτηρίζεται από οικολογικές και κοινωνικές προκλήσεις, καθώς και από μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές. Μόνο μια κοινότητα με εξαιρετικές δεξιότητες δημιουργικότητας μπορεί να ευδοκιμήσει σε τέτοιες συνθήκες. Χρειάζεται επίσης η φαντασία, η ικανότητα για τη νέα διαισθητική διορατικότητα για αυτό που δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστό, η ικανότητα να ονειρευόμαστε και ειδικά η ικανότητα να συμμετέχουμε σε μια βαθιά και ελεύθερη ροή δημιουργικής συνεργασίας.

Το SomaTopos προσφέρει μία καινοτόμο και αποτελεσματική προσέγγιση στην αλλαγή, σε όλα τα επίπεδα ενός ανθρώπινου συστήματος (το άτομο, το άτομο ως μέλος ομάδας, την κουλτούρα του οργανισμού ως όλον).  Χρησιμοποιώντας μεθόδους και εργαλεία διερεύνησης, με βάση το σώμα και την ενέργεια στο εδώ και τώρα, προσφέρει έναν χάρτη, για να εξηγήσει τα συμβάντα που προκύπτουν μέσα στα ανθρώπινα συστήματα και καθορίζει τι χρειάζεται να ακολουθήσει για να προκληθεί η αλλαγή.

Δημιουργήσαμε μία σύνθετη βιωματική ψυχοθεραπευτική μετά-εκπαίδευση με επικέντρωση στο Σώμα την Συστημική αναπαράσταση και το ψυχοδυναμικό πεδίο, που επίσης περιλαμβάνει στοιχεία της μεθόδου System Center Training αλλά και της θεωρίας για τις φόρμες ζωτικότητας του ψυχιάτρου Daniel Stern. Η έννοια του Ζωτικού χώρου  και της σύνδεσης η μη με την συμπαντική ροή της ζωτικής ενέργειας όπως την αντιλαμβανόμαστε στο εδώ και τώρα είναι επίσης σημαντικά στοιχεία από το χώρο του Aikido που έχουμε ενσωματώση σε αυτή την εκπαίδευση. 

Η κύρια έμφαση δίδεται στη βαθιά επικοινωνία με τον αληθινό μας εαυτό και τους άλλους συμμετέχοντες ως ομάδα σύστημα συλλογικότητα, μέσω της αληθινής σύνδεσης, με σκοπό την ανάπτυξη πραγματικής συλλογικής συναισθηματικής νοημοσύνης, σύνδεση με τον ενστικτικό εαυτό μας και ανάπτυξη συνειδητής σκέψης. 

Το πρόγραμμα μεταδίδει βιωματική και θεωρητική γνώση, η οποία, σε βάθος χρόνου, καθιστά δυνατή, σε κάθε συμμετέχοντα, την εφαρμογή ενός πλαισίου εργασίας για την ανάπτυξη του, παρέχοντάς του συγχρόνως τα εφόδια να εργαστεί ως βοηθός σύμβουλος θεραπευτής συστημικός αναπαραστάτης.

Οι πρακτικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν βιωματικά και θεωρητικά σε σχέση με τις λειτουργίες του σώματός ως ένα  μέσο ένα τόπος συνείδησης όπως αυτός δημιουργείτε μέσα από διαδικασίες σχέσεων και αλληλεπίδρασης με άλλα σώματα. Η μεταφορά αληθινής πληροφορίας η ενσωμάτωσης η επαφή με την πραγματικότητα η σχέση μας με την κοινή λογική, η παρατήρηση η διεύρυνση της αντίληψης σε διαυγή, το πλαίσιο αναφοράς, η διορατικότητα και η διαίσθηση  είναι βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης του προγράμματός. Η εξερεύνηση, η αναγνώριση, η ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων καθενός και η απόκτηση της θεραπευτικής ειδίκευσης ώστε να γίνει κάποιος πραγματικός βοηθός συστημικός αναπαραστάτης. 

Η επαναφορά και η δημιουργία ενός μηχανισμού αυτοπαρατήρησης (ο Εξερευνητής) είναι επίσης ο σκοπός της εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η ανάπτυξη δηλαδή ενός νου σε εγρήγορση στο παρόν, για αυτοπαρατήρηση κατά την αλληλεπίδραση με τους άλλους και όχι μία απλοϊκή παρατήρηση του εξωτερικού κόσμου, μέσω της προσωπικότητάς μας

Το πρώτο στοιχείο που περιλαμβάνει λοιπόν η μάθηση είναι να επαναφέρουμε τη σχέση του νου με τον έλεγχο της πραγματικότητας. Να κάνουμε δηλαδή reality check.

Το δεύτερο είναι να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με την αισθητηριακή αντίληψη του σώματός μας, την γνώση που αυτό φέρνει, καθώς επίσης και τη συναισθηματική μας κατανόηση.

Το τρίτο στοιχείο είναι η προσπάθεια να αναγνωρίσουμε και να αποδυναμώσουμε τις άμυνες απέναντι στην ανησυχία.

 

Θεωρία & Πρακτική

 

Οι συμμετέχοντες θα  λάβουν μέρος σε ένα καθαρό βιωματικό εξερευνητικό ταξίδι  με το σώμα  τους, μέσω της πρακτικής της Συστημικής Αναπαράστασης ως συμμετέχοντες.

Μέσα από την κίνηση και τη σύνδεση, μαθαίνουμε τις πληροφορίες, που σε αυτήν τη μοναδική στιγμή μας αποκαλύπτονται.

Η όλη εκπαίδευση είναι κυρίως βιωματική.

​Ενδεικτικές θεματικές:

 

  • Ζωτικός χώρος, φόρμες ζωτικότητας – Μορφογενετικό πεδίο.

 

  • Σύστημα αυτοπαρατήρησης - ο Εξερευνητής (εξερεύνηση έναντι εξήγησης).

 

  • Το παρόν ως πλαίσιο. Ρόλος-στόχος-θέση.  Συστήματα ρόλων.  Ομοιόσταση.

 

  • Ατροπική αντίληψη. Διορατικότητα-Διαίσθηση. Συνήχηση. Συντονισμός. Ενσυναίσθηση.

 

  • Τάξεις βοήθειας - Κανόνες - Εμπλοκές - Αποκλεισμοί –Μεταβίβαση.

 

  • Συνειδήσεις. Ενοχή & Αθωότητα. Ανήκειν, Άτομο, Μέλος Συλλογικότητας.  Ολότητα.

 

  • Ιεραρχία- Ισομορφία.

 

  • Δυναμική Πεδίου. Εκπροσώπηση. Αναπαράσταση. Αρχέτυπα.

 

  • Τάξεις της αγάπης.  Δίνω και παίρνω. Συντροφικότητα.

 

  • Φυλογενετικά πρωτόκολλα. Θύμα-θύτης-δράστης. Διαγενεαλογικό τραύμα.

 

Αναλυτικό πρόγραμμα αποστέλλεται αμέσως μετά την προσωπική εγγραφή στο πρόγραμμα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:​

Σε κλινικούς ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, συμβούλους, ηγέτες οργανισμών-επιχειρήσεων, εκπαιδευτές, επαγγελματίες υγείας, ανθρωπιστικών επιστημών κ.λπ. Σε ανθρώπους με ενδιαφέρον για εξερεύνηση.​

 

Πότε: Την πρώτο Σάββατο Κυριακή κάθε μήνα του 2023 & του 2024. ¨Έναρξη Οκτώβριος 2023.

Διάρκεια : 1+1 έτος 

Πού: Αθήνα, Γέρακας Αττικής, Κλεισθένους 203 & On-Line.

 

Κόστος: 150 ευρώ ανα διήμερο πλέον φπα.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Η εκπαίδευση καθοδηγείται από τον Αντώνη Κρυώνη, Αναπτυξιακό Σύμβουλο Συστημάτων, Ψυχοθεραπευτή,  Δάσκαλο Πολεμικών Τεχνών. Επίσης υπάρχουν βοηθοί επιστημονικοί συνεργάτες.

 

Επικοινωνία ενημέρωση κράτηση θέσεων : τηλ. 69485093002106995071 - Email: a.kryonis@gmail.com

bottom of page