top of page
Cable Cars

Οργανισμοί & ομάδες
Ανάπτυξη  ανθρώπινων  συστημάτων   Εξατομικευμένες λύσεις

Λύστε τα πιο πιεστικά μας προβλήματα. Δημιουργήστε την ιδανική εταιρική σας κουλτούρα. Ανεβάστε την επιτυχία της εταιρείας σας.

Sunset Soccer

             ΗΓΕΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ&ΟΜΑΔΩΝ 

Ενεργοποιούμε μόνιμες στοχαστικές αλλαγές για την ομάδα εργασίας σας .

Martial art aikido a communication study of connections and vibration a way to embodie differences and cultivate the inner senses

                Μία νέα εποχή επιχειρηματικότητας μας καλεί για
                   μια νέα Ηγεσία σε υπαρξιακή εγρήγορση.

 

 

                                                                                                           

 

        

  Το Aikido είναι μια ιαπωνική πολεμική τέχνη που μεταφράζεται ως «το μονοπάτι προς ένα αρμονικό πνεύμα».

  Βασικές αρχές του Aikido είναι οι ιδέες της «Μη αντίστασης», της «Ανακατεύθυνσης της ενέργειας» του αντιπάλου, και της «Αρμονίας».

  Αυτές οι αρχές μπορούν να εφαρμοστούν από τους υπευθύνους του τμήματος HR, και όχι μόνο, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρμονικό και αποτελεσματικό περιβάλλον εργασίας.

  Η εφαρμογή της «μη αντίστασης» στο HR υποδηλώνει την αρχή της ομοιόστασης. Αντί να αντιστέκονται ή να πολεμούν τις συγκρούσεις ή τα ζητήματα που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο, τα τμήματα HR θα πρέπει να προσπαθούν να μάθουν να μειώνουν τις αντιστάσεις  ώστε οι κινητήριες δυνάμεις να μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους.

 Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ακούγοντας προσεκτικά τις ανησυχίες των εργαζομένων, επιδιώκοντας να κατανοήσουν τις προοπτικές τους προτού αναλάβουν δράση. Περιλαμβάνει επίσης, την ικανότητα ευελιξίας και προσαρμοστικότητας προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση σε ένα δεδομένο πρόβλημα.

  Η έννοια της «ανακατεύθυνσης της ενέργειας» συνιστά τη διοχέτευση της ενέργειας των εργαζομένων προς μια θετική κατεύθυνση, αντί να προσπαθούν να την καταστείλουν ή να την ελέγξουν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον καθορισμό σαφών στόχων και προσδοκιών για τους εργαζόμενους, την παροχή των κατάλληλων πόρων και τη συνεχή υποστήριξη προς τους εργαζομένους για την επίτευξη των στόχων τους. Επιπλέον, θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να επιβραβεύεται η προσπάθεια των εργαζομένων, και η συνεισφορά τους στην εταιρεία.
Η αρχή της «μη αντίστασης» συνδέεται και με την επικοινωνία. Το Aikido μας διδάσκει να έχουμε επίγνωση των προθέσεων του αντιπάλου και να αντιδράμε με τρόπο που να ωφελεί και τα δύο μέρη. Αντίστοιχα, στον εργασιακό χώρο, αυτό απαιτεί την προσπάθεια κατανόησης των απόψεων των εργαζομένων από το τμήμα HR, και τη συνεχή επικοινωνία με τρόπο σαφή και σεβάσμιο. Αυτό περιλαμβάνει την ενεργή ακρόαση των προτάσεων βελτίωσης (εποικοδομητική κριτική), τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν θεμάτων ή ανησυχιών που μπορεί να προκύψουν.

 Τέλος, μία από τις πιο σημαντικές αρχές του Aikido είναι η ιδέα της ισορροπίας. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, αυτό ισοδυναμεί με προσπάθεια δημιουργίας ενός ισορροπημένου και αρμονικού χώρου εργασίας για όλους τους εργαζόμενους. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση μιας υγιούς ισορροπίας/σχέσης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων, την παροχή ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας αμοιβαίου σεβασμού και υποστήριξης.
Συμπερασματικά, οι αρχές του Aikido μπορούν να εφαρμοστούν στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας πιο αποτελεσματικός και αρμονικός χώρος εργασίας. Χρησιμοποιώντας τις αρχές της μη αντίστασης, της ανακατεύθυνσης της ενέργειας, της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της ισορροπίας, το τμήμα HR, και οι υπεύθυνοι διοίκησης ομάδων, μπορούν να δημιουργήσουν ένα θετικό και παραγωγικό περιβάλλον προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών.

safety is very important but when we feel safe and we don't explore is useless. (Ανάρτηση

Σύνδεση

Εργαζόμαστε με επικέντρωση στην ανάπτυξη λειτουργικής πολυπλοκότητας μέσω των ανθρωπίνων συνδέσεων, την βαθιά επικοινωνία ως σχεσιακό τόπο, τις ανθρώπινες σχέσεις δηλαδή ως περιβάλλον, πεδίο και εργαλείο δυναμικής αυτοργάνωσης ενός ζωντανού ανθρώπινου συστήματός.

safety is very important but when we feel safe and we don't explore is useless. (Ανάρτηση

Αναπλαισίωση

Η Πολυκυκλικότητα είναι μία συνεχόμενη εργασία αρμονικής μετάβασης από ένα σημείο δυναμικής ισορροπίας σε ένα άλλο.

Τα ανθρώπινα συστήματα λειτουργούν παρόμοια ως προς τη δομή και τη διαδικασία και διαφορετικά σε διαφορετικό πλαίσιο.

safety is very important but when we feel safe and we don't explore is useless. (Ανάρτηση

Ισομορφία Μετάβαση & Υπέρβαση 

Έλεγχος επαφή με την πραγματικότητα στο παρόν & καλλιέργεια της κοινής λογικής, εργασία στον ενδιάμεσο κοινό ζωτικό χώρο ώστε να μειώσουμε το θόρυβο για την μεταφορά της πληροφορίας. Επαφή και αναγνώριση πρωταρχικά με τα γεγονότα και κατόπιν με τα συναισθήματα. Το διαπροσωπικό πλαίσιο καθορίζει τη μπορεί και τη δεν μπορεί να γίνει .

Οι μαλακές δεξιότητες, όπως η επικοινωνία, η ομαδική εργασία, η κριτική σκέψη, η προσαρμοστικότητα και η ηγεσία, είναι απαραίτητες για την εφαρμογή μιας διαφορετικότητας σε μια ομάδα ή έναν οργανισμό με ελάχιστη δύναμη.
Επίσης, είναι μια πειθαρχία που χρησιμοποιεί αρχές της πολεμικής τέχνης Aikido που εστιάζουν στην εσωτερική δύναμη σε συνδυασμό με την ψυχολογία της αντίληψης και της αίσθησης για υπαρξιακή επαγρύπνηση στο παρόν.

About us

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. Tell your visitors a bit about your services.

3D Geometric Shapes
bottom of page