top of page

Θεραπεία - Ανάπτυξη

        Υποστηρίζουμε ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά στην αλλαγή ώστε να αναλάβουν ειλικρινή  δράση με ηρεμία συγκέντρωση και δημιουργικότητα σε μια εποχή μεγάλης ταχύτητας και διαρκών εξελίξεων.

138336790_10158844550263605_4466095248847483096_n.jpg


ΑΤΟΜΟ

Η σύνδεση μας με την ενέργεια και τη δύναμη της ζωής εξαρτάται  από τον ατομικό μας εαυτό.

Η εξασφάλιση της επιβίωσης και η περιέργεια για εξερεύνηση μας επανασυνδέουν με τη ζωή. Αυτός είναι ο στόχος της ατομικής θεραπείας.

138411610_10158844550383605_3927520261342268606_n.jpg


ΟΜΑΔΑ

Η ανάπτυξή μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συμμετοχή μας σε σχέσεις.       

Η θεραπεία και η ανάπτυξη των σχέσεων συμβαίνει μόνο όταν μεταβαίνουμε από την ατομικότητα στη συλλογικότητα. Αυτός είναι ο στόχος της ομαδικής θεραπείας.

Σχέδιο χωρίς τίτλο (27).png

Η Προσέγγισή μας
Θεραπεία - Ανάπτυξη - Μεταμόρφωση - Αυτοεπίγνωση

Στο Soma Topos, η προσέγγισή μας βρίσκει εφαρμογή στην εργασία σε ζωτικούς τομείς και στις φυσικές ανάγκες του ανθρώπου. Εργαζόμαστε, δηλαδή, στην ανάγκη κάποιου να ανήκει, να είναι μέλος μιας ομάδας ανθρώπων. Επίσης, εργαζόμαστε στη σχέση του ατόμου με τις προτεραιότητες μέσα του και στην εξισορρόπηση του «δίνω και παίρνω» στις σχέσεις του με τους άλλους.  ​

Συνοπτικά, οδηγούμε κάποιον στην επανασύνδεση με τον εαυτό του, στην κατανόηση και στη λειτουργική οργάνωση του εσωτερικού του κόσμου. Η οργάνωση των συναισθημάτων, των σκέψεων, των πεποιθήσεων και των συμπεριφορών, αρχικά, οδηγεί κάποιον στη γνώση της συναισθηματικής, σωματικής και νοητικής επιβίωσης, κατόπιν δε, στην κίνηση προς την εξερεύνηση, την ανάπτυξη και τη μεταμόρφωσή του.

Πλαίσια Εφαρμογής

team.png

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Με την προσέγγισή μας, αποκαλύπτουμε και απελευθερώνουμε κάθε καλυμμένο  δυσλειτουργικό δυναμικό των οικογενειακών δεσμών.

coaching.png

ΣΧΕΣΕΙΣ

Παρέχουμε εκπαίδευση με θέμα την εστίαση της προσοχής κατά την αλληλεπίδραση και σκοπό την   αναγνώριση του πλαισίου του στόχου και του ρόλου.

learning.png

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Εμφυσούμε την ικανότητα συμμετοχής σε  βαθιά και ελεύθερη ροή δημιουργικής συνεργασίας.

growth.png

ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιτυγχάνουμε την απελευθέρωση από την δυσκολία να νιώθει κάποιος χαρά και να αισθάνεται δημιουργικός και ολοκληρωμένος. 

growth (1).png

ΑΥΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ενισχύουμε τη διαύγεια αντίληψης και καλλιεργούμε τη διορατικότητα  και  τη διαίσθηση. 

skill.png

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμβαθύνουμε στο θέμα της επικοινωνίας, ως μια μεταφορά  ενέργειας- πληροφορίας στο «εδώ και τώρα».

Το Somatopos

Η εργασία στο Soma Topos αναπτύσσεται στην οργάνωση τριών επιπέδων της αίσθησης: της ζωτικής ενέργειας, του συναισθήματος/αισθήματος και της νόησης (διανοητικό).

Βασικός στόχος είναι να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα -τα δικά μας και των άλλων- καθώς και την εσωτερική λειτουργία τους, ώστε να μην περιερχόμαστε σε σύγχυση.

Σκοπός είναι να είμαστε συνδεδεμένοι με τη ζωτική μας ενέργεια, ώστε να μην σαμποτάρουμε ασυνείδητα τον εαυτό μας, καταλήγοντας αδύναμοι. Επιπλέον, σκοπός είναι να είμαστε σε θέση να διατυπώνουμε και να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας με λέξεις. Να μπορούμε, δηλαδή, να μεταδίδουμε με ακρίβεια ό,τι βιώνουμε ως αίσθηση από τον εαυτό μας ανά πάσα στιγμή.

Σχέδιο χωρίς τίτλο (22).png

Ενημερωθείτε για τη Θεραπευτική Μέθοδο της Συστημικής Αναπαράστασης, με την εφαρμογή της οποίας αναδύονται στην επιφάνεια πληροφορίες από το πεδίο της συνείδησης, φέρνοντας αγάπη και τάξη στη ζωή σας.  

Μετα-Εκπαίδευση στη Συστημική-Αναπαράσταση

Image by Kushagra Kevat

Δημιουργήσαμε μία σύνθετη βιωματική ψυχοθεραπευτική μετά-εκπαίδευση με επικέντρωση στο σώμα & την Συστημική αναπαράσταση.

Επιπλέον στοιχεία  που εκπαιδεύεται ο συμμετέχων είναι σε βασικά στοιχεία της μεθόδου System Center Training της θεωρίας για τις φόρμες ζωτικότητας του ψυχιάτρου Daniel Stern και της μη βίαιης πολεμικής τέχνης του Aikido. 

Μέθοδος
Συστημικής Αναπαράστασης

Στιγμιότυπο οθόνης (110)hjhj.png

Now Meetings

Επεισόδιο 1: Η ενέργεια στην επικοινωνία και η σχέση της με την ζωή

Ανακαλύψτε την υπαρξιακή γνώση όπως αυτή συνδέεται με τη σύγχρονη ψυχολογία

bottom of page